Εταίροι

pcdata
adr-ne

NERDA

Ο NERDA είναι ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βορειοανατολικής Ρουμανίας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ρουμανίας και δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και προώθηση στρατηγικών υπηρεσιών και υπηρεσιών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, συνεργασιών, ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και επιχειρηματικότητας.

eurocrea

Eurocrea Merchant

Eurocrea Merchant είναι μια συμβουλευτική εταιρεία με έδρα στην Ιταλία που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης.

Η εταιρεία ενεργεί στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία μέσω τριών δικτύων: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις ΜΜΕ, εκπαίδευση και κατάρτιση ( στον τομέα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων του ανθρώπινου δυναμικού, της οργανωτικής διαχείρισης και της διεθνοποίησης) και Ευρωπαϊκά έργα.

Η Eurocrea Merchant έχει υλοποιήσει διάφορα έργα και συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εταιρεία στοχεύει στην προώθηση της αειφορίας και της απόκτησης προσωπικών και εγκάρσιων ικανοτήτων και έχει αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη στην αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ευνοώντας την απόκτηση εργαλείων διαφάνειας όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων  και το Ευρωπαϊκό πιστωτικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η εταιρεία επίσης συμμετέχει σε πολλά διακρατικά έργα και βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου Ευρωπαϊκού δικτύου που ενώνει δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εμπορικά επιμελητήρια, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, συμβουλευτικές εταιρείες με το οποίο αλληλεπιδρά για τη διάδοση της τεχνογνωσίας.

inova

INOVA+

Η INOVA+ είναι μια κορυφαία εταιρεία στην προώθηση και διαχείριση διεθνών έργων Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που εδρεύει στην Πορτογαλία. Η εταιρεία παρέχει τις γνώσεις, την ικανότητα διαχείρισης, τις συνεργασίες και την τεχνική και οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την εξασφάλιση επιτυχημένων έργων καινοτομίας στους πελάτες της.

eco-land

ECO LAND

ECO LAND is an NGO based in Romania, they have a strong network of collaborators across rural Romania giving access to adult learners for the NoOne Behind project.

idec

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που εδρεύει στον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητες συνίστανται στην κατάρτιση, στη διαχείριση συμβούλων, στη διασφάλιση ποιότητας, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

eei

EUEI

H EUEI είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής μάθησης που ειδικεύεται στη δημιουργία ισχυρών διαδικτυακών πλατφορμών, ενός καθηλωτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και παροχής πόρων και εργαλείων για τη δημιουργία πολύτιμης μάθησης.

atermon

ATERMON

Η ATERMON προσπαθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Εφαρμοσμένης Έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία ενώ πειραματίζονται συνεχώς με καινοτόμες ηλεκτρονικές λύσεις για την διάδοση της γνώσης. Η ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την τεχνική συμβουλευτική, τον σχεδιασμό  και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη συγγραφή περιεχομένου και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Ο στόχος της είναι να σχεδιάζει λύσεις με δυνατότητα ΤΠΕ βάσει παιχνιδοποιημένων μοντέλων. Οι αξίες προωθούν τις έννοιες της Ανοικτής & Ενσωματωμένης Εκπαίδευσης και της Εξατομικευμένης Μάθησης σε επιχειρηματικό πλαίσιο που δεν θα επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Συμφωνώ Περισσότερα

Privacy & Cookies Policy